Black And White ( 10 / 16 )
Saignon

Saignon

Vaucluse, France

EOS-10D with Tokina 17/3.5